ภาพกิจกรรมทั้งหมด
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2551
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2552
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2553
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2554
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2555
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2556
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2557
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2558
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2559
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2560
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2561
  ภาพกิจกรรมประจำปี 2562

  เซ็นรับการประเมินผล คณาจารย์ในวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 7 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 : 11/03/58 (count : 46 )
  คณะจาก รร.รามาเยี่ยมชม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 : 11/03/58 (count : 133 )
  พิธีเปิดหลักสูตร ฉุกเฉินรุ่นที่ 6 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 : 11/03/58 (count : 171 )
  กิจกรรมปิดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 20 มกราคม 2558 : 11/03/58 (count : 25 )
  กิจกรรมอบรมธรรมะ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 : 03/03/58 (count : 75 )
  โครงการเข้าค่าย To be PBRI Nurse 24-25 มกราคม 2558 : 1/02/58 (count : 130 )
  โครงการประกวดเต้น Dance for health โคงการยุวทูตเบาหวาน 24 มกราคม 2558 : 1/02/58 (count : 71 )
  ภาพบรรยกาศผล ประกวดผลงานการทำนวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยต้นเอง โดยศูนย์มะเร็งแห่งชาติ ณ ศูนย์การค้า เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 22 มกราคม 2558 : 23/01/58 (count : 19 )
  บรรยายการทำงานวิจัย โดย ดร.ศิริพร จิรวัมน์กุล 22 มกราคม 2558 : 23/01/58 (count : 19 )
  กิจกรรมปิดโครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ 22 มกราคม 2558 : 23/01/58 (count : 67 )

พบข้อมูล 6  หน้า | << ย้อนกลับ [1][2][3][4] 5 [6] หน้าถัดไป>>
สำหรับเจ้าหน้าที่

Photo Gallery แหล่งที่นี่จะเป็นแหล่งรวบรวม และประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม