กิจกรรมตักบาตรวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๕

 

 

 
 
[First] [Prev] [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1995
800 X 536
119 KB
DSC_1996
800 X 536
101 KB
DSC_1997
800 X 536
96 KB
DSC_1998
800 X 536
96 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2000
800 X 536
104 KB
DSC_2001
800 X 536
116 KB
DSC_2002
800 X 536
98 KB
DSC_2003
800 X 536
111 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2005
800 X 536
99 KB
DSC_2007
800 X 536
96 KB
DSC_2008
800 X 536
94 KB
DSC_2011
800 X 536
104 KB