กิจกรรมตักบาตรวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๕

 

 

 
 
[First] [Prev]    
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2047
800 X 536
98 KB
DSC_2048
536 X 800
74 KB
DSC_2049
800 X 536
97 KB
DSC_2050
800 X 536
87 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2051
800 X 536
87 KB
DSC_2052
800 X 536
107 KB
DSC_2053
800 X 536
104 KB
DSC_2054
536 X 800
108 KB
Click to enlarge Click to enlarge
DSC_2055
800 X 536
93 KB
DSC_2056
800 X 536
111 KB