กิจกรรมตักบาตรวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๕

 

 

 
 
    [Next] [Last]
 

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1961
800 X 536
94 KB
DSC_1962
800 X 536
83 KB
DSC_1963
800 X 536
83 KB
DSC_1964
800 X 536
87 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1965
800 X 536
95 KB
DSC_1966
800 X 536
73 KB
DSC_1969
800 X 536
107 KB
DSC_1971
800 X 536
90 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1973
800 X 536
81 KB
DSC_1974
800 X 536
79 KB
DSC_1976
800 X 536
82 KB
DSC_1977
800 X 536
87 KB