กิจกรรมตักบาตรวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๕ (1 of 70)

 

 

 
 
    [Index] [Next] [Last]
 

DSC_1961
DSC_1961