ประมวลภาพการบรรยายธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๖ ในวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๕ หอประชุม อาคารศรีนครินทรารักษ์
 


Click to enlarge
DSC_8019
800 X 536
59 KB
Click to enlarge
DSC_8023
800 X 536
46 KB
Click to enlarge
DSC_8027
800 X 536
58 KB
Click to enlarge
DSC_8028
536 X 800
70 KB
Click to enlarge
DSC_8029
800 X 536
66 KB
Click to enlarge
DSC_8030
800 X 536
54 KB