ประมวลภาพการบรรยายธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๖ ในวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๕ หอประชุม อาคารศรีนครินทรารักษ์
 


Click to enlarge
DSC_8109
800 X 536
37 KB
Click to enlarge
DSC_8110
536 X 800
62 KB
Click to enlarge
DSC_8112
536 X 800
47 KB
Click to enlarge
DSC_8113
800 X 536
70 KB
Click to enlarge
DSC_8114
800 X 536
52 KB