ประมวลภาพการบรรยายธรรมะกับคนรุ่นใหม่ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๖ ในวันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๕ หอประชุม อาคารศรีนครินทรารักษ์
 


Click to enlarge
DSC_8012
800 X 536
38 KB
Click to enlarge
DSC_8013
800 X 536
53 KB
Click to enlarge
DSC_8015.2
800 X 536
59 KB
Click to enlarge
DSC_8015.3
800 X 536
49 KB
Click to enlarge
DSC_8016
800 X 536
91 KB
Click to enlarge
DSC_8017
800 X 536
45 KB