งานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว ณ วัดธาตุทอง วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔


Click to enlarge
DSC_3528.1
536 X 800
66 KB
Click to enlarge
DSC_3528.2
800 X 536
89 KB
Click to enlarge
DSC_3528.3
800 X 533
75 KB
Click to enlarge
DSC_3531
800 X 536
72 KB
Click to enlarge
DSC_3533
800 X 536
71 KB
Click to enlarge
DSC_3534
800 X 536
76 KB
Click to enlarge
DSC_3535
800 X 536
63 KB
Click to enlarge
DSC_3547
536 X 800
80 KB
Click to enlarge
DSC_3548
800 X 536
93 KB
Click to enlarge
DSC_3549
800 X 536
87 KB
Click to enlarge
DSC_3552
800 X 536
75 KB
Click to enlarge
DSC_3556
800 X 536
79 KB