งานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว ณ วัดธาตุทอง วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔


Click to enlarge
DSC_3562
800 X 536
66 KB
Click to enlarge
DSC_3567
800 X 536
75 KB
Click to enlarge
DSC_3576
800 X 536
83 KB
Click to enlarge
DSC_3580
800 X 536
85 KB
Click to enlarge
DSC_3585
800 X 533
78 KB
Click to enlarge
DSC_3586
800 X 536
90 KB
Click to enlarge
DSC_3590
800 X 536
68 KB
Click to enlarge
DSC_3591
800 X 536
92 KB
Click to enlarge
DSC_3609
800 X 536
64 KB
Click to enlarge
DSC_3610
800 X 536
73 KB
Click to enlarge
DSC_3612
800 X 536
88 KB
Click to enlarge
DSC_3615
800 X 536
95 KB