งานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อเสม พริ้งพวงแก้ว ณ วัดธาตุทอง วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔


Click to enlarge
DSC_3898.2
800 X 536
81 KB
Click to enlarge
DSC_3898.3
800 X 533
65 KB
Click to enlarge
DSC_3898.4
800 X 572
82 KB