ประชุมเจ้าหน้าที่สรุปโครงการที่บ้านผู้หว่าน วันที่ ๑๕ มิ.ย ๕๔ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี


Click to enlarge
DSCN0263
800 X 600
310 KB
Click to enlarge
DSCN0266
800 X 600
358 KB
Click to enlarge
DSCN0267
800 X 600
334 KB
Click to enlarge
DSCN0268
800 X 600
293 KB
Click to enlarge
DSCN0269
800 X 600
320 KB
Click to enlarge
DSCN0270
800 X 600
297 KB
Click to enlarge
DSCN0271
800 X 600
332 KB
Click to enlarge
DSCN0272
800 X 600
351 KB
Click to enlarge
DSCN0273
800 X 600
356 KB
Click to enlarge
DSCN0274
800 X 600
331 KB
Click to enlarge
DSCN0275
800 X 600
322 KB
Click to enlarge
DSCN0276
800 X 600
317 KB