ประชุมเจ้าหน้าที่สรุปโครงการที่บ้านผู้หว่าน วันที่ ๑๕ มิ.ย ๕๔ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี


Click to enlarge
DSCN0244
800 X 600
318 KB
Click to enlarge
DSCN0246
800 X 600
334 KB
Click to enlarge
DSCN0247
800 X 600
349 KB
Click to enlarge
DSCN0248
800 X 600
339 KB
Click to enlarge
DSCN0249
800 X 600
330 KB
Click to enlarge
DSCN0250
800 X 600
323 KB
Click to enlarge
DSCN0251
800 X 600
336 KB
Click to enlarge
DSCN0256
800 X 600
329 KB
Click to enlarge
DSCN0257
800 X 600
359 KB
Click to enlarge
DSCN0260
800 X 600
324 KB
Click to enlarge
DSCN0261
800 X 600
322 KB
Click to enlarge
DSCN0262
800 X 600
327 KB