ประชุมเจ้าหน้าที่สรุปโครงการที่บ้านผู้หว่าน วันที่ ๑๕ มิ.ย ๕๔ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี


Click to enlarge
DSCN0232
800 X 600
331 KB
Click to enlarge
DSCN0233
800 X 600
312 KB
Click to enlarge
DSCN0234
800 X 600
304 KB
Click to enlarge
DSCN0235
800 X 600
353 KB
Click to enlarge
DSCN0236
800 X 600
348 KB
Click to enlarge
DSCN0237
800 X 600
334 KB
Click to enlarge
DSCN0238
800 X 600
306 KB
Click to enlarge
DSCN0239
800 X 600
349 KB
Click to enlarge
DSCN0240
800 X 600
343 KB
Click to enlarge
DSCN0241
800 X 600
349 KB
Click to enlarge
DSCN0242
800 X 600
354 KB
Click to enlarge
DSCN0243
800 X 600
340 KB