พิธีปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๑๑ ก.พ ๕๔


Click to enlarge
1 DSC_7087
800 X 536
119 KB
Click to enlarge
10 IMG_7107
800 X 534
62 KB
Click to enlarge
10.1IMG_7108
800 X 534
65 KB
Click to enlarge
10.2IMG_7111
800 X 534
56 KB
Click to enlarge
10.3IMG_7121
800 X 534
74 KB
Click to enlarge
10.4IMG_7122
800 X 534
61 KB
Click to enlarge
10.5IMG_7123
800 X 534
54 KB
Click to enlarge
11 IMG_7129
800 X 534
74 KB
Click to enlarge
12 IMG_7131
534 X 800
78 KB
Click to enlarge
13 DSC_7121
800 X 533
117 KB
Click to enlarge
14 IMG_7134
534 X 800
71 KB
Click to enlarge
15 IMG_7124
800 X 534
73 KB