พิธีปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๑๑ ก.พ ๕๔


Click to enlarge
IMG_7096 - Copy
800 X 534
76 KB
Click to enlarge
IMG_7097
800 X 534
60 KB
Click to enlarge
IMG_7143
800 X 534
112 KB
Click to enlarge
IMG_7162
800 X 534
92 KB