พิธีปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ ๖ วันศุกร์ ที่ ๑๑ ก.พ ๕๔


Click to enlarge
16 DSC_7170
536 X 800
93 KB
Click to enlarge
17 DSC_7163
800 X 536
94 KB
Click to enlarge
18 DSC_7166
536 X 800
98 KB
Click to enlarge
19 DSC_7173
800 X 536
95 KB
Click to enlarge
2.IMG_7047
800 X 534
55 KB
Click to enlarge
20 DSC_7181
536 X 800
106 KB
Click to enlarge
21 DSC_7206
536 X 800
105 KB
Click to enlarge
22 DSC_7225
800 X 536
97 KB
Click to enlarge
23 DSC_7226
800 X 536
88 KB
Click to enlarge
24 DSC_7228
800 X 536
104 KB
Click to enlarge
3 IMG_7065
800 X 534
60 KB
Click to enlarge
4 IMG_7045
800 X 534
73 KB