นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้ารับการฟังบรรยายเรื่อง พัฒนานักศึกาษา การสร้างเสริมจินตบริการ บรรยายโดยวิทยากร (คุณหยดน้ำ) ในวันที่ 20 ม.ค. 2554 ณ หอประชุมชั้น 3  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4513
537 X 800
75 KB
DSC_4515
800 X 537
70 KB
DSC_4525
800 X 537
66 KB
DSC_4526
800 X 537
82 KB
DSC_4535
800 X 537
61 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4536
800 X 533
70 KB
DSC_4538
800 X 537
59 KB
DSC_4540.1
800 X 537
62 KB
DSC_4540
800 X 537
67 KB
DSC_4541.1
800 X 537
44 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4541
800 X 537
54 KB
DSC_4549
800 X 537
61 KB
DSC_4550
800 X 537
78 KB
DSC_4557
800 X 537
44 KB
DSC_4559
537 X 800
79 KB