นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้ารับการฟังบรรยายเรื่อง พัฒนานักศึกาษา การสร้างเสริมจินตบริการ บรรยายโดยวิทยากร (คุณหยดน้ำ) ในวันที่ 20 ม.ค. 2554 ณ หอประชุมชั้น 3  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4602.2
800 X 537
43 KB
DSC_4603
800 X 533
69 KB
DSC_4604
800 X 533
72 KB
DSC_4605
800 X 537
74 KB