นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้ารับการฟังบรรยายเรื่อง พัฒนานักศึกาษา การสร้างเสริมจินตบริการ บรรยายโดยวิทยากร (คุณหยดน้ำ) ในวันที่ 20 ม.ค. 2554 ณ หอประชุมชั้น 3  
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
800 X 533
61 KB
2
800 X 537
37 KB
3
537 X 800
50 KB
DSC_4439
800 X 537
72 KB
DSC_4488
800 X 537
80 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4489
800 X 537
77 KB
DSC_4491
800 X 537
109 KB
DSC_4495
800 X 537
52 KB
DSC_4496
800 X 533
82 KB
DSC_4501
800 X 537
78 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_4505
800 X 537
81 KB
DSC_4507
800 X 537
76 KB
DSC_4508
800 X 537
70 KB
DSC_4509
800 X 537
77 KB
DSC_4511
800 X 537
89 KB