ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔


    [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1
800 X 536
80 KB
DSC_1617
800 X 536
66 KB
DSC_1620
800 X 536
77 KB
DSC_1626
800 X 536
78 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1627
800 X 536
82 KB
DSC_1633
536 X 800
99 KB
DSC_1637
800 X 536
77 KB
DSC_1639
800 X 536
80 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1646
800 X 536
59 KB
DSC_1647
800 X 536
61 KB
DSC_1648
800 X 536
76 KB
DSC_1649
800 X 536
72 KB
 
    [Next] [Last]