ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ โดยสภาการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔


[First] [Prev] [Next] [Last]
 
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1651
800 X 536
80 KB
DSC_1653
800 X 536
70 KB
DSC_1654
800 X 536
72 KB
DSC_1656
536 X 800
66 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1657
800 X 536
74 KB
DSC_1658
800 X 536
73 KB
DSC_1659
536 X 800
60 KB
DSC_1660
536 X 800
53 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1661
800 X 536
70 KB
DSC_1662
800 X 536
87 KB
DSC_1663
800 X 536
68 KB
DSC_1664
800 X 536
67 KB
 
[First] [Prev] [Next] [Last]