กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๓ นักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ ๒-๔ มี.ค. ๒๕๕๔
 
    [Next] [Last]
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN5587
800 X 533
95 KB
DSCN5588
800 X 533
86 KB
DSCN5589
800 X 533
87 KB
DSCN5590
800 X 533
88 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN5593
800 X 533
91 KB
DSCN5594
800 X 533
94 KB
DSCN5595
800 X 533
92 KB
DSCN5596
800 X 600
100 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSCN5597
800 X 600
102 KB
DSCN5601
800 X 600
89 KB
DSCN5607
800 X 600
76 KB
DSCN5608
800 X 600
66 KB
    [Next] [Last]