กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๓ นักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ ๒-๔ มี.ค. ๒๕๕๔
 
[First] [Prev]    
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8293
799 X 533
62 KB
IMG_8295
799 X 533
63 KB
IMG_8296
799 X 533
61 KB
IMG_8297
799 X 533
63 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8298
800 X 533
46 KB
IMG_8299
799 X 533
69 KB
IMG_8301
799 X 533
60 KB
IMG_8303
799 X 533
78 KB
Click to enlarge Click to enlarge
IMG_8307
799 X 533
82 KB
IMG_8311
799 X 533
71 KB
[First] [Prev]