งานคืนสู่เหย้าชาวฟ้า-ขาว วันที่ 25 พ.ย.49 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลราชวิถี คลิกเพื่อดูภาพ  1   2