นิทรรศการ และการนำเสนอผลงาน นวัตกรรมเพิ่มคุณค่าพยาบาลในวันสถาปนาครบรอบ 73 ปี วันที่ 5 มิถุนายน 2562 || ลงวันที่ :07/06/62 | เข้าชม 2 ครั้ง
วันครบรอบคล้ายวันสถาปนา 73 ปี วพบ.กรุงเทพ 5 มิถุนายน 2562 || ลงวันที่ :07/06/62 | เข้าชม 1 ครั้ง
พิธีปิด และรับประกาศหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 || ลงวันที่ :04/06/62 | เข้าชม 3 ครั้ง
พิธีมอบใบรายงานผล ผู้สำเร็จการศึกษา (transcript ) หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 || ลงวันที่ :04/06/62 | เข้าชม 4 ครั้ง
งานมุฑิตาจิต หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 || ลงวันที่ :04/06/62 | เข้าชม 2 ครั้ง