คณะอาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ร่วมลงนามถวายพระพร พระองค์เจ้าโสมฯ ที รพ.จุฬาฯ วันที่ 7 มกราคม 2562 || ลงวันที่ :14/02/62 | เข้าชม 10 ครั้ง
พิธีเปิดหลักสูตรครูคลีนิค รุ่นที่ 12 วันที่ 4 มกราคม 2562 || ลงวันที่ :14/02/62 | เข้าชม 7 ครั้ง
ประชุมการพัฒนาทักษะ การตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา IQA ครั้งที่ 1_2561 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2562 || ลงวันที่ :14/02/62 | เข้าชม 5 ครั้ง
กิจกรรมฝึกการช่วยชีวิตสำหรับนักศึกษา วันที่ 1 มกราคม 2562 || ลงวันที่ :14/02/62 | เข้าชม 5 ครั้ง
นำเสนอ ฝึกรวบยอดวิชาบริหาร รุ่น 70 วันที่ 1 มกราคม 2562 || ลงวันที่ :14/02/62 | เข้าชม 3 ครั้ง