กิจกรรม ค่ายธรรมะพัฒนาชีวิต นักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปีที่ 4 รุ่น 68 วันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2560 || ลงวันที่ :22/05/60 | เข้าชม 16 ครั้ง
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาและวันอัฎฐมีบูชา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ วันที่ 10,18พฤษภาคม 60 || ลงวันที่ :22/05/60 | เข้าชม 8 ครั้ง
สอบ OSCE นักศึกษาปี 4 รุ่นที่ 68 วันที่ 8 พฤษภาคม 60 || ลงวันที่ :22/05/60 | เข้าชม 17 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ || ลงวันที่ :22/05/60 | เข้าชม 12 ครั้ง
รางวัลอาจารย์พยาบาลดีเด่น ประเภทอาจารย์พยาบาล ประจำปี 2560 อาจารย์ ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม ปริ้น พาเลส วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 || ลงวันที่ :08/05/60 | เข้าชม 17 ครั้ง