วันพยาบาลแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 || ลงวันที่ :22/10/63 | เข้าชม 6 ครั้ง
ประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 || ลงวันที่ :22/10/63 | เข้าชม 2 ครั้ง
พิธีปิด หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 วันที่ 3 กันยายน 2563 || ลงวันที่ :07/09/63 | เข้าชม 22 ครั้ง
ประเมินผล หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล รุ่นที่ 13 วันที่ 2 กันยายน 2563 || ลงวันที่ :04/09/63 | เข้าชม 9 ครั้ง
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 || ลงวันที่ :31/08/63 | เข้าชม 10 ครั้ง