กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๑๐ เจ้าภาพโดยภาควิชาการพยาบาลเด็ก วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ || ลงวันที่ :18/08/60 | เข้าชม 6 ครั้ง
เยี่ยมชมดูงานในหน่วยงานต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดย วพบ.เชียงใหม่ (รุ่น 1)วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 || ลงวันที่ :08/08/60 | เข้าชม 8 ครั้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๙ เจ้าภาพโดย_ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 || ลงวันที่ :09/08/60 | เข้าชม 10 ครั้ง
เสนวนาเรื่อง การเพิ่มผลผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 || ลงวันที่ :14/07/60 | เข้าชม 4 ครั้ง
แข่งขัน ประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐิ์ และการจัดโต๊ะหมู่บูชาดอกไม้สด เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบุชา ณ วัดพระเชตุพนฯ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2560 || ลงวันที่ :10/07/60 | เข้าชม 7 ครั้ง