ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง วันที่ 24 ก.ย. 61 และ วันที่ 28 กันยายน 2561 || ลงวันที่ :05/10/61 | เข้าชม 4 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบและกลไก วันที่10-11 กันยายน 2561 || ลงวันที่ :13/09/61 | เข้าชม 13 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการใช้ฐานข้อมูล ทะเบียนประมวลผลการศึกษา และ TQF || ลงวันที่ :10/09/61 | เข้าชม 16 ครั้ง
กิจกรรม เฟรชชี่ไนท์ แคทลียาช่อที่ 73 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 || ลงวันที่ :27/08/61 | เข้าชม 52 ครั้ง
พิธี บายศรีสู่ขขวัญ แคทลียาช่อที่ 73 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 || ลงวันที่ :27/08/61 | เข้าชม 39 ครั้ง