ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฝ่ายวิชาการ แคทรียา รุ่นที่ 74 วันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562 || ลงวันที่ :29/07/62 | เข้าชม 19 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมค่ายธรรมมะ แคทรียา รุ่นที่ 74_ วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 || ลงวันที่ :23/08/62 | เข้าชม 12 ครั้ง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แคทรียา รุ่นที่ 74_ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 || ลงวันที่ :19/07/62 | เข้าชม 10 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยากรโดย รศ.ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2562 || ลงวันที่ :11/07/62 | เข้าชม 6 ครั้ง
คณะอาจารย์จาก วพบ.พะเยา เยี่ยมชม วพบ.กรุงเทพ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 || ลงวันที่ :09/07/62 | เข้าชม 9 ครั้ง