กิจกรรม กระทงไทย ร้อยใจพอเพียง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 || ลงวันที่ :11/11/62 | เข้าชม 21 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงร่างวิจัย ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 || ลงวันที่ :11/11/62 | เข้าชม 20 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ระหว่างวันที่ 31 ต.ค - 1 พ.ย 2562 || ลงวันที่ :3/11/62 | เข้าชม 19 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 || ลงวันที่ :30/10/62 | เข้าชม 12 ครั้ง
โครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ณ อุทยานเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2562 || ลงวันที่ :25/10/62 | เข้าชม 17 ครั้ง