โครงการมอบรม การใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมและการอ้างอิง วันที่ 2 มีนาคม 2563 || ลงวันที่ :04/03/63 | เข้าชม 24 ครั้ง
คณะอาจารย์ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าตรวจเยี่ยม วพบ.กรุงเทพ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 || ลงวันที่ :02/03/63 | เข้าชม 30 ครั้ง
นำเสนอ ฝึกรวบยอด วิชาบริหาร นศ. ปี4 รุ่น 71 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 || ลงวันที่ :02/03/63 | เข้าชม 29 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (พัฒนาผู้นำและทักษะชีวิต) นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 และ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 || ลงวันที่ :27/02/63 | เข้าชม 45 ครั้ง
กิจกรรมประกวดร้องเพลง Singing Contest # 2020 ชมรมดนตรีสากล รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 || ลงวันที่ :26/02/63 | เข้าชม 22 ครั้ง