ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง มาตราฐานและตัวบ่งชี้ ของการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 || ลงวันที่ :06/12/61 | เข้าชม 11 ครั้ง
วพบ.กรุงเทพ ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ อาคารคาวบคุมภาครัฐดีเด่น ด้านการจัดการพลังงานในอาคาร จากกระทรวงพลังงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2561 || ลงวันที่ :06/12/61 | เข้าชม 8 ครั้ง
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร นศ.พยบ รุ่นที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารประชุมวายุภักษ์ (ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 || ลงวันที่ :06/12/61 | เข้าชม 15 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับภาควิชาที่มีคะแนนสอบขึ้นทะเบียนวิชาชีพ 100% 3 รายวิชา และ รางวัลอาจารย์ประเภทผู้สอนดีเด่น วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 || ลงวันที่ :06/12/61 | เข้าชม 12 ครั้ง
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่าง วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 || ลงวันที่ :06/12/61 | เข้าชม 12 ครั้ง