กิจกรรมตักบาตรเช้า และพิธีรดน้ำขอพรผู้อวุโส (นบมาลีศรีธาร ชื่นกมลสงกรานต์ วพก ) เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 18 เมษายน 2562 || ลงวันที่ :18/04/62 | เข้าชม 11 ครั้ง
การบรรยายพิเศษ การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 || ลงวันที่ :18/04/62 | เข้าชม 9 ครั้ง
โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ ด้วยโปรแกรม Moodle (Versoin 3.4) วันที่ 4-5 เมษายน 2562 || ลงวันที่ :05/04/62 | เข้าชม 18 ครั้ง
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Emergency Management ณ รร อินทรา รีเจนท์ ประตูน้ำ วันที่ 1-3 เมษายน 2562 || ลงวันที่ :05/04/62 | เข้าชม 34 ครั้ง
ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมจากวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก วันที่ 27 มีนาคม 2562 || ลงวันที่ :05/04/62 | เข้าชม 20 ครั้ง