ตักบาตร ชมรมพุธศาสนา 19 กุมภาพันธ์ 2561 || ลงวันที่ :20/02/61 | เข้าชม 4 ครั้ง
ประชุมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการประกันคุณภาพ และตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 12-15 กุมภาพันธ์ 2561 || ลงวันที่ :16/02/61 | เข้าชม 9 ครั้ง
Nurse Sport ครั้งที่ 32 สนามกีฬาธรรมศาสตร์ ม.รังสิต 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 || ลงวันที่ :16/02/61 | เข้าชม 11 ครั้ง
อบรม เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ BCN Dashboard ให้กับ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ในวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2561 || ลงวันที่ :16/02/61 | เข้าชม 6 ครั้ง
Objective Structure Clinical Examination (OSCE) || ลงวันที่ :14/02/61 | เข้าชม 6 ครั้ง