กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 || ลงวันที่ :11/08/61 | เข้าชม 16 ครั้ง
การประชุม เรื่องการส่งเสริมการผลิต และเผยแพร่ผลงานวิชาการของวิทยาลัย วันที่ 9 สิงหาคม 2561 || ลงวันที่ :11/08/61 | เข้าชม 7 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรม วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 || ลงวันที่ :07/08/61 | เข้าชม 4 ครั้ง
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 || ลงวันที่ :06/08/61 | เข้าชม 10 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักศึกษาโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 25-26 กรกฏาคม 2561 || ลงวันที่ :26/07/61 | เข้าชม 21 ครั้ง