กิจกรรมตักบาตร วันมาฆบูชา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 || ลงวันที่ :13/02/63 | เข้าชม 15 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 (พัฒนาผู้นำและทักษะชีวิต) นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 และ 1 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 || ลงวันที่ :13/02/63 | เข้าชม 15 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเผยเเพร่ วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 || ลงวันที่ :13/02/63 | เข้าชม 6 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเรื่องการฟื้นคืนชีพ วันที่ 30 มกราคม 2563 || ลงวันที่ :3/02/63 | เข้าชม 18 ครั้ง
นำเสนอ ฝึกรวบยอด วิชาบริหาร นศ. ปี4 รุ่น 71 วันที่ 31 มกราคม 2563 || ลงวันที่ :3/02/63 | เข้าชม 12 ครั้ง