การจัดการขยะต้นทางสร้างจิตสำนึก รักษาสิ่งแวดล้อมใน BCN วันที่ 17 ธันวาคม 2562 || ลงวันที่ :20/12/62 | เข้าชม 22 ครั้ง
การบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทอาจารย์พยาบาล กับ FACULTY PRACTICE วันที่ 11 ธ.ค 2562 || ลงวันที่ :13/12/62 | เข้าชม 17 ครั้ง
นำเสนอนวัตกรรม Born baby born thinking วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 || ลงวันที่ :29/11/62 | เข้าชม 16 ครั้ง
ภารกิจพัฒนาสมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 || ลงวันที่ :28/11/62 | เข้าชม 18 ครั้ง
ประชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นหัวใจไฟฟ้าและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 || ลงวันที่ :25/11/62 | เข้าชม 14 ครั้ง