ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสถาบันสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ PMQA วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 || ลงวันที่ :23/08/62 | เข้าชม 6 ครั้ง
คณะผู้บริหารจาก ITEKES Bali เยี่ยมชม วพบ.กรุงเทพ กับโครงการความร่วมมือ แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ครบรอบ 11 ปี วันที่ 18 สิงหาคม 2562 || ลงวันที่ :19/08/62 | เข้าชม 12 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ระยะที่ 2) วันที่ 15 สิงหาคม 2562 || ลงวันที่ :19/08/62 | เข้าชม 5 ครั้ง
การประชุม เรื่องการพยาบาลทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยงที่มีปัญหาหายใจลำบาก ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 || ลงวันที่ :09/08/62 | เข้าชม 13 ครั้ง
ยินดีตอนรับผู้บริหารสัญญจร จาก สบช วันที่ 4 สิงหาคม 2562 || ลงวันที่ :05/08/62 | เข้าชม 11 ครั้ง