ครบรอบสถาปนา 76 ปี และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าผู้เผยแพร่ชื่อเสียงสถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

วันที่ 6 มิถุนายน 2565