กิจกรรมฝึกปฏิบัติ OSCE ก่อนจบสำหรับหลักสูตร ENP รุ่นที่ 2

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565