โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่อง ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID 19 และการใส่ชุด PPE โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 28 มีนาคม 2565