กิจกรรมอำลาสมเด็จย่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 73

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 65