วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


พิธีทำบุญเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2565