วันพยาบาลแห่งชาติ

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563