พิธีมอบหมวก เข็มเครื่องหมาย และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล

ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563