กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบสถาปนา 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ วันที่ 5 มิถุนายน 2563