สอนเย็บหน้ากากอนามัย ให้กับ นศ.เพื่อลดการระบาดของโรค Covid -19

วันที่ 2 มีนาคม 2563