โครงการอบรมรหลักสูตร Clinical Teaching in Nursing สำหรับอาจารย์พยาบาลชาวภูฏาน จาก Khesar Gyalpo University of Medical Science ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2563
Generated by jAlbum 19.2, Neptune 27
Top of page
1IMG 2509
2IMG 2520
3DSC 138.8
DSC 1303
DSC 1310
DSC 1333
DSC 1343
DSC 1350
DSC 1356
DSC 1359
DSC 1366
DSC 1378
DSC 1397
DSC 1499
DSC 1500
IMG 2443
IMG 2449
IMG 2450
IMG 2462
IMG 2469
IMG 2473
IMG 2492
IMG 2497
IMG 2525
IMG 2527
IMG 2543
IMG 2551
IMG 2555
IMG 2567
IMG 2590
IMG 2596
IMG 2602
IMG 2622
IMG 2632
IMG 2751
IMG 2790
IMG 2797
IMG 2798
IMG 2800
IMG 2804
IMG 2808
IMG 2810
IMG 2812
IMG 2814
IMG 2816
IMG 2818
IMG 2827
IMG 2830
IMG 2834
IMG 2837
IMG 2858
IMG 2878
IMG 2898
IMG 2908
IMG 2925
IMG 2933
IMG 2948
IMG 2959
IMG 2963
IMG 2978
IMG 2984
IMG 2988
IMG 3007
IMG 3009
IMG 3010
IMG 3013
IMG 3016