กิจกรรมตักบาตรตอนเช้า เนื่องในปีใหม่ 2563 วันที่ 7 มกราคม 2563
Generated by jAlbum 19.2, Neptune 27
Top of page
IMG 1418
IMG 1422
IMG 1423
IMG 1426
IMG 1427
IMG 1428
IMG 1429
IMG 1431
IMG 1432
IMG 1435
IMG 1436
IMG 1437
IMG 1438
IMG 1439
IMG 1440
IMG 1442
IMG 1445
IMG 1446
IMG 1448
IMG 1449
IMG 1451
IMG 1452
IMG 1453
IMG 1455
IMG 1456
IMG 1457
IMG 1458
IMG 1459
IMG 1460
IMG 1462
IMG 1463
IMG 1465
IMG 1466
IMG 1467
IMG 1468
IMG 1471
IMG 1476
IMG 1480
IMG 1483
IMG 1484
IMG 1485
IMG 1486
IMG 1488
IMG 1489
IMG 1490
IMG 1492