นำเสนอนวัตกรรม Born baby born thinking วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562