โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning ระหว่างวันที่ 31 ต.ค - 1 พ.ย 2562
Generated by jAlbum 19.1, Neptune 23
Top of page
0IMG 7690
1IMG 7303
2IMG 7308
3IMG 7292
IMG 7287
IMG 7290
IMG 7300
IMG 7304
IMG 7305
IMG 7309
IMG 7312
IMG 7316
IMG 7317
IMG 7318
IMG 7320
IMG 7321
IMG 7322
IMG 7326
IMG 7327
IMG 7328
IMG 7332
IMG 7338
IMG 7346
IMG 7347
IMG 7352
IMG 7360
IMG 7361
IMG 7362
IMG 7364
IMG 7367
IMG 7373
IMG 7377
IMG 7379
IMG 7380
IMG 7387
IMG 7398
IMG 7404
IMG 7409
IMG 7410
IMG 7420
IMG 7426
IMG 7431
IMG 7433
IMG 7437
IMG 7440
IMG 7441
IMG 7462
IMG 7466
IMG 7476
IMG 7489
IMG 7493
IMG 7495
IMG 7505
IMG 7509
IMG 7514
IMG 7526
IMG 7532
IMG 7539
IMG 7544
IMG 7557
IMG 7561
IMG 7567
IMG 7572
IMG 7573
IMG 7584
IMG 7588
IMG 7594
IMG 7595
IMG 7630
IMG 7633
IMG 7639
IMG 7661
IMG 7669
IMG 7670
IMG 7674
IMG 7687