กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 15 ตุลาคม 2562
Generated by jAlbum 19.1, Neptune 23
Top of page
0IMG 6875
IMG 6898
IMG 6900
IMG 6918
IMG 6925
IMG 6879
IMG 6939
IMG 6952
IMG 6959
IMG 6971
IMG 7016
IMG 7019
IMG 7022
IMG 7028
IMG 7031