พิธีรับหมวก เข็มเครื่องหมาย และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 กันยายน 2562
Generated by jAlbum 19.1, Neptune 22
Top of page
0
0DSC3440
DSC3410
DSC3411
DSC3416
DSC3417
DSC3418
DSC3423
DSC3426
DSC3427
DSC3431
DSC3432
DSC3437