ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ระยะที่ 2) วันที่ 15 สิงหาคม 2562
Generated by jAlbum 19.0, Neptune 22
Top of page
IMG 8550
IMG 8552
IMG 8556
IMG 8559
IMG 8563
IMG 8566
IMG 8568
IMG 8569
IMG 8571
IMG 8573
IMG 8574
IMG 8575
IMG 8576
IMG 8579