ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ฝ่ายวิชาการ แคทรียา รุ่นที่ 74_ วันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562