พิธีเปิด หลักสูตรบังกลาเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2562