นิทรรศการ และการนำเสนอผลงาน ''นวัตกรรมเพิ่มคุณค่าพยาบาล'' ในวันสถาปนาครบรอบ 73 ปี วันที่ 5 มิถุนายน 2562