งานมุฑิตาจิต หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562