กิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน วันที่ 25 พฤษภาคม 2562

1IMG 4696 2IMG 4714 IMG 4678 IMG 4683
IMG 4686 IMG 4688 IMG 4694 IMG 4697
IMG 4699 IMG 4703 IMG 4704 IMG 4705
IMG 4706 IMG 4707 IMG 4708 IMG 4710
IMG 4712 IMG 4713 IMG 4721 IMG 4739
IMG 4740 IMG 4744 IMG 4745 IMG 4748
IMG 4753 IMG 4754 IMG 4756 IMG 4758
IMG 4759 IMG 4763 IMG 4766 IMG 4771
IMG 4780 IMG 4785 IMG 4786 IMG 4787
IMG 4788 IMG 4792 IMG 4793 IMG 4795
IMG 4796 IMG 4797 IMG 4799 IMG 4800
IMG 4801 IMG 4803 IMG 4804 IMG 4805
IMG 4806 IMG 4808 IMG 4812 IMG 4816
IMG 4818 IMG 4819 IMG 4820 IMG 4821
IMG 4825