ค่ายธรรมะ พัฒนาชีวิต นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 รุ่น 70 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562

DSC02283 DSC02286 DSC02289 DSC02297
DSC02305 DSC02306 DSC02321 DSC02364
DSC02366 DSC02370 DSC02373 DSC02377
DSC02397 DSC02408 DSC02427 DSC02435
DSC02449 DSC02460 DSC02466 DSC02480
DSC02483 DSC02505 DSC02516-2 DSC02543-2
DSC02566-2 DSC02577-2 DSC02578-2 DSC02591-2
DSC02592-2 DSC02614-2 DSC02633 DSC02634
DSC02640 DSC02641 DSC02643 DSC02645
DSC02647 DSC02650 DSC02652 DSC02655
DSC02658 DSC02673 DSC02752 DSC02770
DSC02823 DSC02847 DSC02862 DSC02863
DSC02873 DSC03165 DSC03210 DSC02272666
IMG 4095 IMG 4096 IMG 4116 IMG 4121
IMG 4122 IMG 4124 IMG 4130 IMG 4131
IMG 4132 IMG 4136 IMG 4142 IMG 4147
IMG 4150 IMG 4151 IMG 4158 IMG 4159
IMG 4160 IMG 4162 IMG 4165 IMG 4166
IMG 4167 IMG 4168 IMG 4174 IMG 4175
IMG 4178 IMG 4180 IMG 4183 IMG 4186
IMG 4195 IMG 4197 IMG 4202 IMG 4541
IMG 4546 IMG 4550 IMG 4553 IMG 4554