กิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจให้ น.ศ ปี 4 รุ่น 70 '' ในหัวข้อบรรยายการเล่าเรื่องประสบกราณ์ที่ดีในการทำงาน โครงการต่อลมหายใจ ผู้ป่วยเด็ก โดย นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง '' วันที่ 17 พฤษภาคม 2562