กิจกรรม ตักบาตร เนื่องในวันวิสาขาบูชา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562